logoAjuntament de Cassà de la Selva
Temps actual
19 de juliol de 2024 - 19:43 h
Darrera actualització a les -
estat del cel avui

- °C


Sensació tèrmica: - °C - °C - °C

Vent

- km/h -°

Mitjana vent

- km/h -

Ràfega més forta

- km/h

Humitat

- %

Pluja diària

- mm

Intensitat pluja

- mm/h

Baròmetre

- hPa

Sol


-

-

-

Fase lunar

-


Predicció per als pròxims dies

Divendres, 19 de juliol

estat del cel

31.8° 17.9° 15.8%

Dissabte, 20 de juliol

estat del cel

32.1° 18.3° 4.6%

Diumenge, 21 de juliol

estat del cel

29.1° 18.3° 24%

Dilluns, 22 de juliol

estat del cel

29.2° 17.2° 4.4%

Dimarts, 23 de juliol

estat del cel

30.8° 17.9° 10.8%

Dimecres, 24 de juliol

estat del cel

29.8° 18.3° 15.1%

Dijous, 25 de juliol

estat del cel

29.9° 18° 5.6%

Divendres, 26 de juliol

estat del cel

30.9° 17.9° 5.7%Predicció general de Catalunya
Radar meteorològic
Situació meteorològica de perill


Predicció de pòl·lens i espores entre els dies 22/07 i 28/07

Tàxons pòl·lens

Parietària 4 / =
Gramínies 4 / =
Olivera 1 / D
Agrella 0 / =
Artemísia 1 / =
Blets 3 / =
Castanyer 2 / D
Ciperàcies 1 / =
Pi 1 / =
Plantatge 3 / =
Roure/Alzina 1 / D
Troana 1 / =
Xiprers 1 / D


Tàxons espores fongs

Alternària 4 / =
Cladosporium 4 / =


Nivell Actual: 0 Nul / / 1 Baix / / 2 Mig / / 3 Alt / / 4 Màxim /
Predicció: / A Augment / / = Estable / / D Descens / / ! Situació excepcional /


Informació extreta de l'estació de Girona del Punt d'Informació Aerobiològica - UAB

Dades Meteo