Categoria Solucionades No solucionades En tràmit
Via Pública 68% 24% 8%
Medi Ambient 0% 83.33% 16.67%
Policia Local 0% 0% 0%
Suggeriments 0% 0% 0%
Enllumenat públic 33.33% 33.33% 33.33%
Edificis 45.71% 34.29% 20%
Edificis lampisteria 100% 0% 0%
Edificis serveis tènics 0% 0% 0%

Origen de les incidències

Canal d'entrada Total
Telèfon 21.15%
Instància 0%
Facebook 1.92%
Twitter 0%
Instagram 0.96%
Correu 6.73%
Millores internes 69.23%