Categoria Solucionades No solucionades En tràmit
Via Pública 75.57% 19.89% 4.55%
Medi Ambient 32.76% 60.34% 6.9%
Policia Local 33.33% 66.67% 0%
Suggeriments 0% 0% 0%
Enllumenat públic 55% 25% 20%
Edificis 77.85% 14.09% 8.05%
Edificis lampisteria 87.5% 6.25% 6.25%
Edificis serveis tènics 0% 0% 0%

Origen de les incidències

Canal d'entrada Total
Telèfon 13.98%
Instància 0.24%
Facebook 2.13%
Twitter 0%
Instagram 1.66%
Correu 3.55%
Millores internes 78.44%