Categoria Solucionades No solucionades En tràmit
Via Pública 64.46% 29.52% 6.02%
Medi Ambient 63.25% 19.88% 16.87%
Policia Local 16.67% 66.67% 16.67%
Suggeriments 0% 0% 0%
Enllumenat públic 7.55% 83.02% 9.43%

Origen de les incidències

Canal d'entrada Total
Telèfon 15.6%
Instància 0.51%
Facebook 7.42%
Twitter 4.09%
Instagram 5.88%
Correu 1.53%
Millores internes 64.96%