Categoria Solucionades No solucionades En tràmit
Via Pública 20% 70% 10%
Medi Ambient 58.06% 0% 41.94%
Policia Local 0% 100% 0%
Suggeriments 0% 0% 0%
Enllumenat públic 0% 93.75% 6.25%

Origen de les incidències

Canal d'entrada Total
Telèfon 21.79%
Instància 0%
Facebook 7.69%
Twitter 8.97%
Instagram 1.28%
Correu 1.28%
Millores internes 58.97%