Categoria Solucionades No solucionades En tràmit
Via Pública 88.57% 2.04% 9.39%
Medi Ambient 39.67% 55.79% 4.55%
Policia Local 33.33% 66.67% 0%
Suggeriments 100% 0% 0%
Enllumenat públic 82.86% 14.29% 2.86%
Edificis 86.14% 12.87% 0.99%
Edificis lampisteria 100% 0% 0%
Edificis serveis tècnics 0% 0% 0%
Via Pública Lampisteria 0% 0% 0%

Origen de les incidències

Canal d'entrada Total
Telèfon 9.62%
Instància 0.32%
Facebook 6.15%
Twitter 2.52%
Instagram 4.1%
Correu 2.37%
Millores internes 74.92%