Categoria Solucionades No solucionades En tràmit
Via Pública 74.42% 21.4% 4.19%
Medi Ambient 80.68% 10.23% 9.09%
Policia Local 0% 0% 0%
Suggeriments 0% 0% 0%
Enllumenat públic 60% 30% 10%
Edificis 56.72% 37.31% 5.97%
Edificis lampisteria 77.67% 18.45% 3.88%
Edificis serveis tècnics 0% 0% 0%
Via Pública Lampisteria 100% 0% 0%

Origen de les incidències

Canal d'entrada Total
Telèfon 18.28%
Instància 0.82%
Facebook 2.67%
Twitter 0.41%
Instagram 3.49%
Correu 2.67%
Millores internes 71.66%