Categoria Solucionades No solucionades
Via Pública 79.05% 20.95%
Medi Ambient 83.33% 16.67%
Policia Local 50% 50%
Suggeriments 100% 0%
Enllumenat públic 60% 40%

Origen de les incidències

Canal d'entrada Total
Telèfon 22.11%
Instància 2.01%
Facebook 15.08%
Twitter 5.03%
Instagram 2.51%
Correu 2.51%
Millores internes 50.75%