Nombre de sol.licitudsNombre de sol.licituds14
Canal d'entradaPresencial1
Telemàtic13
Tipus de resolucions
Estimades totalment
Estimades parcialment
Desestimades, no admeses
Derivades i altres
Termini de resolució
Resoltes dins de termini
Resoltes fora de termini
Temes de les consultes
Promoció Econòmica1
Ciutadania1
Urbanismes i Medi Ambient4
Altres8