ConcepteDataExpedientImportProveïdor
AGENDA MUNICIPAL
Disseny1/15/2021X2020002468 4,192.65Xavier Forroy
Impressió 1/15/2021X2020002758 7,729.48Gràfiques Cassà
CAVALCADA DE REIS
impressió i maquetació material gràfic1/20/2021X2020002586948.64\ €Ducform S.A
material gràfic i audiovisual per la cavalcada de reis de 2021 1/13/2021X2020002384 6,594.50\ €Ferran Gasau Mora
LLIBRET ACTIVITATS CULTURALS