logoAjuntament de Cassà de la Selva
Temps actual
27 de maig de 2024 - 02:43 h
Darrera actualització a les -
estat del cel avui

- °C


Sensació tèrmica: - °C - °C - °C

Vent

- km/h -°

Mitjana vent

- km/h -

Ràfega més forta

- km/h

Humitat

- %

Pluja diària

- mm

Intensitat pluja

- mm/h

Baròmetre

- hPa

Sol


-

-

-

Fase lunar

-


Predicció per als pròxims dies

Diumenge, 26 de maig

estat del cel

26.7° 13.7° 10.3%

Dilluns, 27 de maig

estat del cel

24.6° 14.7° 30%

Dimarts, 28 de maig

estat del cel

24.3° 14.3° 17.4%

Dimecres, 29 de maig

estat del cel

27.1° 14.9° 8.5%

Dijous, 30 de maig

estat del cel

26.9° 15.4° 38.5%

Divendres, 31 de maig

estat del cel

23.4° 13.7° 53.6%

Dissabte, 1 de juny

estat del cel

22.4° 13.2° 45.6%

Diumenge, 2 de juny

estat del cel

21.9° 12.9° 41.4%Predicció general de Catalunya
Radar meteorològic
Situació meteorològica de perill


Predicció de pòl·lens i espores entre els dies 27/05 i 2/06

Tàxons pòl·lens

Parietària 4 / =
Gramínies 4 / =
Olivera 2 / =
Agrella 1 / =
Blets 1 / =
Melcoratge 1 / =
Palmeres 0 / =
Pi 2 / =
Plantatge 2 / =
Plàtan 0 / =
Roure/Alzina 4 / =
Xiprers 1 / D


Tàxons espores fongs

Alternària 3 / =
Cladosporium 4 / =


Nivell Actual: 0 Nul / / 1 Baix / / 2 Mig / / 3 Alt / / 4 Màxim /
Predicció: / A Augment / / = Estable / / D Descens / / ! Situació excepcional /


Informació extreta de l'estació de Girona del Punt d'Informació Aerobiològica - UAB

Dades Meteo