logoAjuntament de Cassà de la Selva
Temps actual
19 de juny de 2024 - 16:55 h
Darrera actualització a les -
estat del cel avui

- °C


Sensació tèrmica: - °C - °C - °C

Vent

- km/h -°

Mitjana vent

- km/h -

Ràfega més forta

- km/h

Humitat

- %

Pluja diària

- mm

Intensitat pluja

- mm/h

Baròmetre

- hPa

Sol


-

-

-

Fase lunar

-


Predicció per als pròxims dies

Dimecres, 19 de juny

estat del cel

28.8° 16.5° 17.8%

Dijous, 20 de juny

estat del cel

26.7° 15.9° 65.6%

Divendres, 21 de juny

estat del cel

26.3° 15.6° 34.9%

Dissabte, 22 de juny

estat del cel

27° 16.3° 16%

Diumenge, 23 de juny

estat del cel

26.7° 16.5° 43.5%

Dilluns, 24 de juny

estat del cel

27.2° 15.7° 8.7%

Dimarts, 25 de juny

estat del cel

28.7° 16.6° 8.8%

Dimecres, 26 de juny

estat del cel

29.6° 17.4° 22.4%Predicció general de Catalunya
Radar meteorològic
Situació meteorològica de perill


Predicció de pòl·lens i espores entre els dies 17/06 i 23/06

Tàxons pòl·lens

Parietària 4 / =
Gramínies 4 / =
Olivera 1 / =
Agrella 2 / =
Artemísia 1 / =
Blets 2 / =
Castanyer 2 / A
Ciperàcies 1 / =
Melcoratge 1 / =
Pi 2 / =
Plantatge 4 / =
Roure/Alzina 4 / =
Xiprers 1 / D


Tàxons espores fongs

Alternària 4 / =
Cladosporium 4 / =


Nivell Actual: 0 Nul / / 1 Baix / / 2 Mig / / 3 Alt / / 4 Màxim /
Predicció: / A Augment / / = Estable / / D Descens / / ! Situació excepcional /


Informació extreta de l'estació de Girona del Punt d'Informació Aerobiològica - UAB

Dades Meteo